Zorggroep Charim - Similar companies

We find the nearest competitors to any company through our proprietary AI and database of millions of companies

Zorggroep Charim

Hospital & Health Care · Veenendaal, Utrecht
Website: www.zorggroepcharim.nl

Charim is een ouderenzorgorganisatie met een christelijke identiteit. Haar wortels liggen in de plaatselijke diaconieën van c ... hristelijke kerken en gemeenten. Geïnspireerd door de Bijbel en de belijdenisgeschriften werkt Charim vanuit de overtuiging dat God vraagt dat wij voor elkaar zorgen. Daarbij richten we ons in het bijzonder op de kwetsbare medemens. Leven doen we samen Charim wil samen leven met ouderen die hulp nodig hebben. Onze ambitie is dat deze ouderen hun eigen leven zoveel mogelijk voortzetten, zoals ze gewend zijn. Samen met cliënten en hun omgeving zoeken we naar de beste manier waarop professionele zorg en ondersteuning kan worden geboden die past bij de persoonlijke levenssfeer en levensfase van de cliënt. Medewerkers zetten zich met toewijding in om deze zorg en ondersteuning af te stemmen op de persoonlijke vragen, wensen en dromen van de cliënt. Charim is een betrokken en betrouwbare partner van cliënten, familie, medewerkers, vrijwilligers en andere samenwerkingsrelaties. Zo dragen we bij aan een zorgzame samenleving. Zorg die bij u past! Charim helpt ouderen om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven, in hun eigen, vertrouwde omgeving. Voor de meeste ouderen is dat thuis. Als thuis niet meer kan, zorgen we dichtbij, in de eigen wijk, voor oplossingen. Charim ondersteunt met deskundige zorg, betrokkenheid en aandacht. read more

Competitor Description Similarity

Loading..