Wittusen & Jensen - Similar companies

We find the nearest competitors to any company through our proprietary AI and database of millions of companies

Wittusen & Jensen

Business Supplies and Equipment · Oslo
Website: www.wj.no

Wittusen & Jensen kombinerer to forretningsområder med samme målsetting; vi skaper verdier for din bedrift via effektiviserin ... g, kreative løsninger og helhetstankegang. Våre to fagfelt er: ~ Kommunikasjon & Design - Verdiskaping gjennom helhetlig merkevarebygging ~ Kontor- & Forbruksvarer - Kostnadsredusering via effektivisering og helhetstankegang Kommunikasjon & Design-avdelingen er et fullservice kommunikasjonsbyrå som arbeider helhetlig med kommunikasjon og design på tvers av alle kanaler og flater. Via vår dedikerte og faglig sterke stab hjelper vi deg å utforme kommunikasjon som engasjerer, inspirerer og fascinerer. Kontor- & Forbruksvare-avdelingen tilbyr løsninger som gir en enklere og mer effektiv hverdag for din bedrift. Vi forenkler anskaffelsen av forbruksvarer til arbeidsplassen for å redusere tids- og ressursbruken, og tilbyr alt fra kulepenner og PC-vesker til kaffe og rengjøringsmidler. read more

Competitor Description Similarity

Loading..