Wirmax Oy - Similar companies

We find the nearest competitors to any company through our proprietary AI and database of millions of companies

Wirmax Oy

Construction · ESPOO
Website: wirmax.fi

Moderni talotekniikka on olennainen osa arkea. Sähkö, lämpö, ilma ja vesi ovat asioita, joita emme edes ajattele, mutta joita ... ilman nykyaikainen ihminen ei voi elää. Palveluihimme kuuluvat kiinteistöjen tekninen huolto sekä sähkö- ja LVI-työt laaja-alaisesti. 20 LVIS-huoltoautoamme miehistöineen palvelevat liikekiinteistöjä, asunto-osakeyhtiöitä ja yksityisiä asukkaita pääkaupunkiseudulla 24/7. Kiinnitämme erityistä huomiota palvelun laatuun, yksityiskohtiin ja avoimuuteen. Toiminnan ytimessä on digitaalinen toiminnanohjaus, jolla työtä ohjataan tehokkaasti ja oikea-aikaisesti. Tuotettu palvelu dokumentoidaan digitaalisesti. Modern real estate technology is an integral part of everyday life. Electricity, heat, air and water are things we don’t even think about, but without which modern man cannot live. Our services include technical maintenance of properties as well as extensive electrical and HVAC work. Our 20 HVAC service vehicles and their crews serve commercial properties, housing companies and private residents in the Helsinki metropolitan area of Finland 24/7. We pay special attention to service quality, detail and transparency. At the heart of the operation is digital ERP, which manages work efficiently and in a timely manner. The service produced is digitally documented. read more

Competitor Description Similarity

Loading..