Wingerdbloei - Similar companies

We find the nearest competitors to any company through our proprietary AI and database of millions of companies

Wingerdbloei

Hospital & Health Care · Antwerpen, Vlaanderen
Website: wingerdbloei.be

Wingerdbloei is een onafhankelijke VZW, gesubsidieerd en erkend door het Agentschap Jongerenwelzijn van de Vlaamse Overheid. ... Wingerdbloei biedt hulp aan jongeren met gezinnen en kinderen in een moeilijke opvoedingssituatie. Samen met gezin en jongere streven we ernaar dat de opvoeding weer op de rails komt en het kind/jongere thuis kan blijven wonen. Hiervoor wordt er intensief met alle leden van het gezin en haar netwerk samengewerkt. Als thuis wonen (tijdelijk) niet haalbaar is kan de jongere in één van de residentiële afdelingen worden opgenomen. Dit verblijf duurt zo kort mogelijk maar zo lang als nodig. Jongeren kunnen ook doorgroeien naar zelfstandigheid via ‘kamertraining’ en ‘begeleid autonoom wonen’. Voor het opstarten van een begeleiding kan er niet rechtstreeks worden aangemeld. Voor de rechtstreeks toegankelijk hulp kan de doorverwijzer (CLB, psychiatrie, caw, etc) rechtstreeks aanmelden bij de afdeling. read more

Competitor Description Similarity

Loading..