Wijkraad de Valuwe - Similar companies

We find the nearest competitors to any company through our proprietary AI and database of millions of companies

Wijkraad de Valuwe

Civic & Social Organization ยท Cuijk
Website: www.devaluwe.nl

De doelstelling van de Wijkraad is in brede zin het behartigen van de belangen van de bewoners van de wijk de Valuwe, meer sp ... ecifiek zetten we ons in voor het vergroten van de leefbaarheid van de wijk. Dit doen we niet voor, maar met de bewoners; deze blijven te allen tijde zelf verantwoordelijk voor hun wijk. De Bewoners zijn een van de drie mede-eigenaren van de wijk, de wijkraad vertegenwoordigt de bewoners in overleggen met de andere twee mede-eigenaren; Mooiland en de Gemeente Cuijk. De kracht van de wijkraad zit in de wijkraadsleden; allemaal mensen met hart voor de wijk die, ieder op zijn/haar manier, een bijdrage leveren aan het verbeteren van de leefbaarheid van de wijk. read more

Competitor Description Similarity

Loading..