VVD Hoeksche Waard - Similar companies

We find the nearest competitors to any company through our proprietary AI and database of millions of companies

VVD Hoeksche Waard

Political Organization · Maasdam, Zuid-Holland
Website: vvdhoekschewaard.nl

De Hoeksche Waard is een prachtig gebied om te wonen, te werken, te recreëren, te ondernemen en te genieten. Om deze kenmerke ... n in de toekomst te behouden staan we voor grote uitdagingen zoals goede bereikbaarheid, veilige woonomgeving, een gebied waarin ondernemers ruimte krijgen om te ondernemen, betaalbare zorg en vooral meer woningen. Wij staan voor een veilige samenleving waarin iedereen meedoet, ongeacht geloof, ras of achtergrond. Wij sluiten niemand uit. Niet afkomst, maar toekomst staat centraal. Niet geloof, maar gedrag. Niet de groep, maar het individu. De VVD accepteert niet dat mensen in een hoek worden gezet, maar ook niet dat mensen dat zelf doen want wij, liberalen, zijn optimistisch en gaan uit van eigen kracht. Daar hoort een gemeente bij die luistert naar haar inwoners en ondernemers, ruimte geeft voor eigen initiatief en eigen verantwoordelijkheid. Een gemeente die kritisch is over extra regels en de regels die er zijn handhaaft zoals je van een betrouwbare overheid mag verwachten. Die kansen creëert voor iedereen om verder te komen en zuinig is met het uitgeven van belastinggeld. We willen allemaal de Hoeksche Waard mooier maken. Daar kiezen wij voor. We kiezen wel bewust. Ons alledaagse leven staat centraal. Met respect voor elkaars vrijheid en gericht op eigen verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid, gelijkwaardigheid en sociale rechtvaardigheid. U mag ons daarop aanspreken. read more

Competitor Description Similarity

Loading..