Vughts Museum - Similar companies

We find the nearest competitors to any company through our proprietary AI and database of millions of companies

Vughts Museum

Museums and Institutions · Vught, Noord-Brabant
Website: www.vughtsmuseum.nl

Het Vughts Museum werd in 1973 opgericht als ‘Verzamelkamer Vught’ en al snel omgedoopt in ‘Vughtse Oudheidkamer’. Het toenma ... lige museumbestuur slaagde er in om een grote collectie aan historische objecten te vergaren. Ook werd een indrukwekkende kunstcollectie van overwegend Vughtse kunstenaars bijeen gebracht. In 1995 volgde weer een naamsverandering. De Oudheidkamer werd ‘Vughts Historisch Museum’. Toen in 2010 uitzicht ontstond op verhuizing van de oude maalderij aan de Taalstraat naar de Petruskerk, werd het beleid van het museum aangepast aan de nieuwe naam en werd vanaf 2010 een thematische indeling gemaakt voor de permanente expositie van het museum. Dat leidde in 2011 tot de huidige naam: Vughts Museum. Vanaf 7 april 2018 is het Vughts Museum weer te bezoeken in DePetrus, Heuvel 2 te Vught! read more

Competitor Description Similarity

Loading..