Västsvenska Handelskammaren - Similar companies

We find the nearest competitors to any company through our proprietary AI and database of millions of companies

Västsvenska Handelskammaren

Political Organization · Göteborg
Website: www.vastsvenskahandelskammaren.se

Västsvenska Handelskammaren är en privat partipolitiskt oberoende näringslivsorganisation. Vi arbetar med att skapa tillväxt ... och utveckla framtidens Västsverige genom att hjälpa företagen göra fler och bättre affärer och genom att påverka politiska beslut. Vårt arbete har regionalt fokus eftersom den ekonomiska tillväxten påverkas huvudsakligen av regionala förutsättningarna framför kommunala och nationella. Vi har anor från 1661 och har idag är närmare 3 000 medlemsföretag. Ett åttiotal personer arbetar heltid för våra medlemmar. Till oss kan företag med alla typer av verksamheter vända sig när de vill ha extern hjälp, ny kunskap eller kontakter för att nå sina affärsmässiga mål. Handelskammaren är en naturlig mötesplats där människor och företag kan inspireras och skapa affärer. Våra expertisområden: Politisk påverkan | Affärsnätverk | Juridik | Internationella affärer | Kurser | Företagsutbildningar Gå med i vår grupp här på LinkedIn: http://www.linkedin.com/groupRegistration?gid=1463467 read more

Competitor Description Similarity

Loading..