Västervik Miljö & Energi AB - Similar companies

We find the nearest competitors to any company through our proprietary AI and database of millions of companies

Västervik Miljö & Energi AB

Environmental Services · Västervik, Kalmar län
Website: www.vmeab.se

Vi förvaltar och förnyar VA- och elnät i kommunen. Är du ansluten till fjärrvärme ser vi till att ditt hus värms upp och har ... varmvatten. Vi tömmer din soptunna, FNI-kärl och sköter återvinningscentraler. Vi arbetar för välskötta gator, torg och parker, samt bygger ut optofiberbaserat bredband i hela Västerviks kommun. Västervik Miljö & Energi (VMEAB) består av sex affärsområden: •Avfall & Återvinning, •Vatten, •Elnät, •Fjärrvärme, •Stadsnät, •Entreprenad. Från och med november 2016 bedriver bolaget även elhandelsverksamhet och från januari 2018 ansvarar vi för den lokala biogasproduktionen. Som stöd för affärsområdena finns en gemensam marknads- och kundserviceenhet samt ledning och stab. Totalt är vi cirka 160 anställda. Västervik Miljö & Energi AB (VMEAB) är ett av Västerviks kommun helägt kommunalt bolag. Moderbolag är Västerviks kommuns Förvaltnings AB. De anställda på VMEAB sköter också om all verksamhet inom systerbolaget Västerviks Kraft Elnät AB. read more

Competitor Description Similarity

Loading..