Voorstad vzw - Similar companies

We find the nearest competitors to any company through our proprietary AI and database of millions of companies

Voorstad vzw

Retail ยท Borgerhout, Antwerpen
Website: www.boho2140.be

Handelaarsvereniging die de belangen van de handelaars van de Turnhoutesebaan te Borgerhout verdedigt. Dit door middel van ac ... tieve campagnes en acties zoals ondermeer de organistatie van BorgerRio. Tevens fungeert de vereniging als aanspreekpunt naar de diverse overheden. read more

Competitor Description Similarity

Loading..