VolkerWessels Infrastructuur - Similar companies

We find the nearest competitors to any company through our proprietary AI and database of millions of companies

VolkerWessels Infrastructuur

Construction ยท Vianen, Utrecht
Website: www.vwinfra.nl

VolkerWessels Infrastructuur Nederland richt zich op nieuwbouw, onderhoud en renovatie van spoor-, weg-, en waterinfrastructu ... ur. Zo ontwerpen, bouwen en onderhouden we onder andere spoor, wegen en (lucht)sluizen. We realiseren dijkversterkingen en waterbergings-gebieden. Daarnaast renoveren en vernieuwen we bruggen, tunnels en verkeersmanagement systemen. Dit doen we in samenwerkings-combinaties, waarbij iedere onderneming binnen VolkerWessels Infrastructuur Nederland vanuit specialisme een bijdrage levert, terwijl integraliteit en systeemintegratie wordt geborgd. read more

Competitor Description Similarity

Loading..