VNG - Similar companies

We find the nearest competitors to any company through our proprietary AI and database of millions of companies

VNG

Government Relations · Den Haag, Zuid-Holland
Website: www.vng.nl

Samen met alle gemeenten staat de VNG voor kracht en kwaliteit van het lokaal bestuur. Samen met u dus. De VNG ondersteunt ge ... meenten bij hun verdere ontwikkeling tot eerste overheid, de overheid die het dichtst bij burgers en bedrijven staat. Het lokaal bestuur bepaalt de VNG-agenda. De VNG is een dienstverlenende organisatie en biedt een platform voor opinievorming en vernieuwing. De VNG is bovendien dé belangenbehartiger van alle gemeenten en dus een belangrijke gesprekspartner voor andere overheden en maatschappelijke organisaties. read more

Competitor Description Similarity

Loading..