Visit Linköping & Co - Similar companies

We find the nearest competitors to any company through our proprietary AI and database of millions of companies

Visit Linköping & Co

Events Services · Linköping, Östergötland
Website: www.visitlinkoping.se

Visit Linköping & Co är Linköpings besöksnäringsbolag. Vi marknadsför och utvecklar Linköping som en av Sveriges ledande besö ... ks-, evenemangs-, och mötesdestinationer. Tillsammans med kommun och näringsliv jobbar vi med att öka tillväxten i besöksnäringen i Linköping och skapa en attraktiv destination för både Linköpingsbor och besökare. Vi har ett tydligt mål att år 2030 vara en av Sveriges tre främsta eventstäder inom Linköpings profilområden - Kunskap & innovation, Kultur & hälsa, Nöje samt Idrott. Inom Visit Linköping & Co har vi två egna arenor, Linköping Konsert & Kongress och Saab Arena. read more

Competitor Description Similarity

Loading..