Vision Omsorg AB - Similar companies

We find the nearest competitors to any company through our proprietary AI and database of millions of companies

Vision Omsorg AB

Hospitals and Health Care · Åby, Östergötland
Website: www.visionomsorg.se

Vision Omsorg grundades 2008 och ägs idag av Fredrik Wretman och Adam Naredahl. Fundamentet var, och är fortfarande, att driv ... a en organisation med inriktning vård och omsorg där vi med hög kompetens, nära engagemang, hög grad av ansträngning och ett värdestyrt ledarskap ger våra medarbetare möjlighet att med beprövade metoder hjälpa våra klienter till en högre psykosocial funktionsnivå. För att lyckas med detta ställs höga krav på flexibilitet, engagemang och lyhördhet. Vision Omsorg vilar på systemteoretisk grund där vår övertygelse är att organisationen i samtliga beståndsdelar måste vara målsökande, ha tydlig avgränsning och utvecklas av värderande feedback. För att skapa en sammanhållen bas för dagliga och strategiska beslut formaliserade vi en värdegrund. Den har till uppgift att vägleda oss i beslutsprocesser för att skapa trygghet och stabilitet i hela organisationen. Sammantaget skapar vår struktur, våra kompetenser och vårt värdegrundsarbete möjligheter för våra klienter till ett bättre liv genom att alla får sin chans, alltid. Tillsammans skapar vi bättre liv. Hos oss får alla sin chans alltid. read more

Competitor Description Similarity

Loading..