Väestöliitto | Family Federation of Finland - Similar companies

We find the nearest competitors to any company through our proprietary AI and database of millions of companies

Väestöliitto | Family Federation of Finland

Individual & Family Services · Helsinki
Website: www.vaestoliitto.fi

Väestöliitto 80 vuotta - Hyvinvointia ja ihmissuhteita vahvistamassa. Väestöliitto on valtakunnallinen hyvinvointialan järjes ... tö ja ihmisoikeustoimija. Se on ihmissuhdetaitojen kehittäjä, kumppanuusverkostojen risteysasema sekä luova vaikuttaja. #väestöliitto #työjaperhe The Family Federation of Finland is a national organisation working in the social affairs and health sector and supporting human rights. It is a developer of interpersonal relationships, an intersection of peer networks and a creative leader. read more

Competitor Description Similarity

Loading..