Vertikal Service AS - Similar companies

We find the nearest competitors to any company through our proprietary AI and database of millions of companies

Vertikal Service AS

Oil & Energy · Volda, Møre og Romsdal
Website: www.vertikalservice.no

Vertikal Service er leverandør av flerfaglige tjenester og utstyr innen inspeksjon og tilkomstteknikk til land- og offshoreba ... sert industri i Norge og utlandet. Vertikal Service AS ble opprettet i 2003 og aksjeselskap i 2007. Siden starten har kjerneproduktet vært vedlikehold, modifikasjon, inspeksjon og rigging på vanskelig tilgjengelige steder ved bruk av tilkomstteknikk. Vertikal Service er sertifisert av DNV GL for In-service NDT- klasse jobber på MOU og SOFT sertifisering AS som utførende virksomhet klasse A og B i henhold til NS 9600-4, og kan dermed utføre arbeid i tau ved bruk av avanserte taumetoder i komplekse konstruksjoner. Vertikal Service er registrert som NDT-bedrift av Teknologisk Institutt og tilfredsstiller kravene til NTO-registrering. I en hektiske og krevende næringer vil Vertikal Service sin fleksibilitet, servicegrad og evne til å levere flerfaglige løsninger være med å bidra til å holde effektiviteten og kostnadsbildet på et riktig nivå for våre kunder. read more

Competitor Description Similarity

Loading..