UCRS (Tidligere UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern) - Similar companies

We find the nearest competitors to any company through our proprietary AI and database of millions of companies

UCRS (Tidligere UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern)

Primary/Secondary Education · Skjern, Midtjylland
Website: www.ucrs.dk

Vi danner i dag dem, der skaber i morgen. UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern - i daglig tale UCRS - tilbyder undervisning re ... gionalt, nationalt og internationalt inden for følgende områder: • Erhvervsuddannelser og tilgrænsende uddannelsesområder • De erhvervsgymnasiale uddannelser, HHX og HTX • Efter- og videreuddannelse • Konsulent- og rådgivningsvirksomhed • VUC (AVU, FVU og OBU) UCRS råder over store campus arealer, hvilket bidrager til følelse af samhørighed på tværs af uddannelserne. Campus har mange lækre faciliteter for elever og personale, bl.a multibaner, fodboldbaner, og der er plads til at nyde samvær både fagligt og socialt. Derudover har vi en stor, rummelig kantine, der hver dag sætter en ære i at servere god og sund mad. Udover gode undervisningsfaciliteter og dejlige opholdsområder, har UCRS også et skolehjem og kursisthotel for de elever og kursister, der gerne vil bo i studiemiljøet eller som fx har langt fra bopælen til skolen. Hos UCRS tror vi på, at vi kan bidrage til fremskridtet ved at danne og uddanne de mennesker, der skal skabe dagen i morgen. Vi tror også på, at vores bidrag sker såvel selvstændigt som i samarbejde med andre uddannelsesinstitutioner, virksomheder og interessenter. Vi tilbyder det bedst mulige uddannelsesmæssige fundament for at indtage en meningsfuld rolle i fremtidens samfund. En rolle, der er forankret i både faglig og almen dannelse af højeste kvalitet. VI VIL VÆRE MIDT- OG VESTJYLLANDS BEDSTE TIL AT SKABE UDDANNELSER, DER GIVER VILJEN TIL AT VILLE OG EVNEN TIL AT KUNNE. read more

Competitor Description Similarity

Loading..