TRV Gruppen AS - Similar companies

We find the nearest competitors to any company through our proprietary AI and database of millions of companies

TRV Gruppen AS

Environmental Services · Heimdal, Trondelag
Website: www.trvgruppen.no

TRV Gruppen AS eier datterselskapene Trondheim Renholdsverk AS og Retura TRV AS. TRV Gruppen AS er morselskapet i konsernet o ... g leverer fellesadministrative funksjoner overfor de to heleide datterselskapene, og drifter og leier også ut fast eiendom både overfor egne datterselskaper og eksterne. Totalt har konsernet ca. 200 ansatte. Trondheim Renholdsverk utfører tjenester knyttet til husholdningsavfall i Trondheim kommune. Retura TRV leverer avfallsløsninger til næringslivet i tillegg til containerutleie. TRV gruppen eies 100% av Trondheim kommune og er et offentlig rettslig organ. TRV Gruppen er medeier i andre selskaper med beslektede virksomheter knyttet til avfallshåndtering. Et av virksomhetens viktigste fundament er at forretningsvirksomheten foregår i tråd med de strengeste kvalitets- og miljøbestemmelsene som finnes både etter nasjonale og internasjonale regler og standarder. read more

Competitor Description Similarity

Loading..