Tinderhøj Skole -Grøn Skole - Similar companies

We find the nearest competitors to any company through our proprietary AI and database of millions of companies

Tinderhøj Skole -Grøn Skole

Education Management · Rødovre, DK
Website: tinderhoej-skole.skoleporten.dk

Tinderhøj Skoles slogan er "lær, leg, lev" for på denne folkeskole danner vi hele mennesker. Som folkeskole arbejder vi med F ... olkeskolens Formåls paragraf som fundament, men vi er Grøn Skole. Her får eleverne i en planlagt progression fra 0.-9. kl natur og bæredygtighed ind under huden, som en del af deres dannelsespakke. Eleverne får igennem et natur-kendskab udviklet en forståelse for miljø, klima, kredsløb og medborgerskab. Det er integreret i alle fag, det er en del af den didaktiske udvikling til udeskole og kommer til udtryk i skolens fysiske rammer. Målet er at den enkelte elev rustes til at være oplyste og bevidste medborgere og medmennesker, der kan træffe sociale og økologisk bæredygtige valg efter deres folkeskoletid. Og som arbejdsplads er det også værdier, der skal skinne igennem, når der skabes plads til kernekompetencerne hos den enkelte medarbejder. read more

Competitor Description Similarity

Loading..