Tedkomp AB - Similar companies

We find the nearest competitors to any company through our proprietary AI and database of millions of companies

Tedkomp AB

Information Technology and Services · Malmö, Skåne
Website: www.tedkomp.se

Tedkomp AB är en mycket expansiv företagsgrupp med ett hundratal konsulter i bolagen Tedkompile AB, Tedsys AB och Tedelektro ... AB, Tedservice AB. Företaget grundades 2003 av erfarna industrialister som såg en potential att effektivisera konsultbranschen. Vår affärsidé är att inom valda kompetensområden förse våra kunder med de bästa konsulterna till marknadens bästa priser. Detta är möjligt genom extremt låga overheadkostnader, en platt organisation med decentraliserat beslutsfattande och en mycket kostnadsmedveten företagskultur. Kontinuerlig utveckling samt bra löner och förmåner gör Tedkomp till en attraktiv arbetsgivare. Vi arbetar idag inom områdena IT, Industriteknik och Service, inom ett antal olika specialistområden. Som kund eller anställd på Tedkomp kan du se fram mot att arbeta med branschens absolut bästa konsulter! read more

Competitor Description Similarity

Loading..