Teamwerk Participatiediensten - Similar companies

We find the nearest competitors to any company through our proprietary AI and database of millions of companies

Teamwerk Participatiediensten

Human Resources ยท Rijswijk, Zuid Holland
Website: www.team-werk.nl

Teamwerk Participatiediensten is een organisatie die mensen met een uitkering - kortstondig of langdurig - laat uitstromen na ... ar de arbeidsmarkt. Dit in de vorm van een betaalde baan in het bedrijfsleven. Mensen met een uitkering vanuit de Wajong, bijstand of Ziektewet (re-integratie tweede spoor) kunnen bij ons terecht. De door Teamwerk ontwikkelde trajecten bieden alle betrokkenen voordelen. Onze kandidaten stromen bijna allemaal uit naar de reguliere arbeidsmarkt. Gemeenten en uitkeringsinstanties worden ontzorgd, de werkgever heeft de beschikking over gemotiveerde en betaalbare werknemers en kandidaten krijgen hun zelfvertrouwen terug door weer actief op de arbeidsmarkt aan de slag te gaan. Voor de werkgevers zijn er geen risico's omdat Teamwerk de kandidaten zelf in dienst neemt. Wij werken in Rotterdam, Den Haag, Leiden, Zoetermeer, Delft e.o. en kijken vooral naar wat een medewerker ondanks de soms aanwezige beperkingen nog wel kan. Meer informatie is te vinden op de website www.team-werk.nl read more

Competitor Description Similarity

Loading..