Taller Baix Camp - Similar companies

We find the nearest competitors to any company through our proprietary AI and database of millions of companies

Taller Baix Camp

Civic & Social Organization · Reus, Tarragona
Website: www.tallerbaixcamp.org

El Taller Baix Camp és una entitat sense ànim de lucre declarada d’utilitat pública que actua per a totes les persones amb di ... scapacitat intel·lectual adultes i les seves famílies, preferentment de la comarca del Baix Camp. La nostra missió és oferir els suports necessaris a les persones amb discapacitat intel·lectual i a les seves famílies per a millorar la seva qualitat de vida. Per a això l'Associació posa tots els mitjans al seu abast per a buscar i gestionar serveis de qualitat atenent sempre a les demandes i necessitats de les persones amb discapacitat intel·lectual i de les seves famílies, oferint els suports necessaris per a aconseguir la seva màxima integració social, laboral i personal. Ens regim pels següents principis: >Reconèixer les capacitats de les persones amb discapacitat i ajudar-li en el seu desenvolupament. >Cobrir les necessitats globals d'aquestes persones i de les seves famílies. >Normalitzar-les en tots allò que els equipés als ciutadans de la seva mateixa edat cronològica. >Promoure l'autodeterminació: la persona amb discapacitat psíquica i la seva família han de ser els protagonistes de les seves accions i del seu futur. Volem ser una entitat: >Reconeguda com un model de suport integral i de qualitat per a les persones amb discapacitat intel·lectual i les seves famílies, treballant per a oferir tots els suports que necessitin des de la finalització de l’etapa escolar fins a la vellesa. >Que treballi en la defensa de la igualtat i dels drets de les persones amb discapacitat intel·lectual i de les seves famílies. >Que totes les accions i projectes que es realitzin des de l’associació estiguin centrats en la persona. >Que promogui l’autodeterminació de les persones amb discapacitat en totes les seves actuacions. >Que compti amb professionals formats, implicats i motivats. >Que mantingui una gestió eficaç que promogui la disponibilitat de recursos financers per a poder afrontar la viabilitat dels serveis i projectes. read more

Competitor Description Similarity

Loading..