TAGE & SÖNER - Similar companies

We find the nearest competitors to any company through our proprietary AI and database of millions of companies

TAGE & SÖNER

Construction · Smålandsstenar
Website: www.tageochsoner.se

Tage & Söner är en familjeägd företagsgrupp med verksamhet inom byggentreprenad, byggservice och fastighetsförvaltning. Tage ... & Söner startade sin verksamhet 1959 och har idag i koncernen totalt omkring 230 medarbetare. Vi har en stark och lokal förankring i västra Sverige. Vår framgång bygger på yrkesskickliga medarbetare, en stark vilja och ett stort engagemang. Vår ambition och vår bästa reklam är nöjda kunder. Detta uppnår vi genom kompetent, engagerad och delaktig personal. Våra kunder utgörs huvudsakligen av stat, landsting, kommun, bostadsbolag, företag och industri. För mer information se: www.tageochsoner.se read more

Competitor Description Similarity

Loading..