Taalbrug Junior - Similar companies

We find the nearest competitors to any company through our proprietary AI and database of millions of companies

Taalbrug Junior

Primary/Secondary Education · Eindhoven, Noord-Brabant
Website: www.taalbrugjunior.nl

Taalbrug Junior is ‘speciaal in taal’. We werken in het onderwijs en in de ondersteuning met een unieke taalmethodiek die aan ... sluit op de behoefte van de leerlingen om beter te leren communiceren. Een taalmethodiek die uitgaat van de taal van het kind. De verbinding met de andere vakgebieden zorgt ervoor dat taal altijd centraal staat. Wij noemen dat Interactief Wereldoriënterend Taalonderwijs in Samenhang. Elke leerling heeft een eigen ontwikkelingsperspectief en onderwijsbehoefte. Welbevinden en betrokkenheid zijn, naast doelgerichtheid, kernbegrippen in de organisatie. Voor kinderen en jongeren zijn dit voorwaarden om optimaal aan het onderwijsprogramma deel te kunnen nemen en om steeds zelfstandiger te leren communiceren. Voor personeelsleden worden deze begrippen gezien als uitgangspunt om specifieke kwaliteiten, kennis en competenties te kunnen ontwikkelen die nodig zijn om goed onderwijs te kunnen geven. read more

Competitor Description Similarity

Loading..