Swedish Software - Similar companies

We find the nearest competitors to any company through our proprietary AI and database of millions of companies

Swedish Software

Computer Software · Stockholm, .
Website: www.swedishsoftware.se

Swedish Software – föreningen för dig som utvecklar programvara Har ditt företag programvara som kärnverksamhet? Då är Swedis ... h Software föreningen för dig. Hos oss får du tillgång till avtal, tjänster, utbildning, nätverk och inspiration som bidrar till ökad kunskap och konkurrenskraft. Lägg till det att vi företräder och marknadsför branschen gentemot myndigheter, politiker och allmänhet. Swedish Software är en intresseförening som drivs utan vinstsyfte. Styrelsen består av it-företagare som arbetar med föreningen på sin fritid. Medlemsavgifterna används dels till förmåner och mervärden för medlemmarna, dels till att hålla igång servicen på kansliet i Stockholm read more

Competitor Description Similarity

Loading..