Svenska kyrkan Själevad, Mo och Björna pastorat - Similar companies

We find the nearest competitors to any company through our proprietary AI and database of millions of companies

Svenska kyrkan Själevad, Mo och Björna pastorat

Religious Institutions · Själevad, Västernorrlands län
Website: www.svenskakyrkan.se

Vi är ett pastorat inom Svenska kyrkan och består av församlingarna Själevad, Mo och Björna som alla ligger i Örnsköldsviks k ... ommun/Härnösands stift. Kärnverksamhet De grundläggande uppgifterna inom pastoratet (Själevad, Mo och Björna församlingar) är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Vision Själevad, Mo och Björna pastorat vill vara en öppen gemenskap med möjlighet att växa i tro på Jesus Kristus. read more

Competitor Description Similarity

Loading..