SV Valkenswaard - Similar companies

We find the nearest competitors to any company through our proprietary AI and database of millions of companies

SV Valkenswaard

Sports · Valkenswaard, North Brabant
Website: www.svvalkenswaard.nl

SV Valkenswaard een club met een rijke historie. SV Valkenswaard is een vereniging met ± 950 leden, waarvan bijna 400 jeugdle ... den. Het hoogste cluborgaan van onze vereniging, de algemene ledenvergadering, komt twee maal per jaar in vergadering bijeen. In die algemene vergaderingen legt het bestuur rekening en verantwoording af aan de leden over het gevoerde beleid. De vereniging wordt aangestuurd door het bestuur. De voorzitter vormt samen met de vice-voorzitter, penningmeester en secretaris het Dagelijks Bestuur. Het Dagelijks Bestuur houdt zich bezig met de dagelijkse aansturing van de vereniging. Verder is de organisatie ingericht naar een commissiestructuur. Het merendeel van de commissies is rechtstreeks vertegenwoordigd in het bestuur. read more

Competitor Description Similarity

Loading..