SUF - Den Sociale Udviklingsfond - Similar companies

We find the nearest competitors to any company through our proprietary AI and database of millions of companies

SUF - Den Sociale Udviklingsfond

Civic & Social Organization · Odense M
Website: www.suf.dk

Den Sociale Udviklingsfond (SUF) er en nonprofit almennyttig fond med 27 specialiserede afdelinger i Danmark. Vores ydelser d ... ækker over alt fra botilbud med døgnforanstaltning til mentorordning, socialøkonomiske virksomheder og beskæftigelsesrettede forløb. SUF leverer individuelt tilpassede løsninger, som tager afsæt i det enkelte menneskes aktuelle situation og udfordringer. http://suf.dk/ read more

Competitor Description Similarity

Loading..