Studentsektionen Sesam - Similar companies

We find the nearest competitors to any company through our proprietary AI and database of millions of companies

Studentsektionen Sesam

Accounting · Örebro
Website: www.sesamit.se

Sesam är en sektion i Örebro studentkår. Man har delat upp studenterna på Örebro Universitet i nio sektioner efter ämnesområd ... en, och Sesam representerar studenter på institutionen Handelshögskolan. Om du läser ekonomi, informatik eller statistik hör du till Handelshögskolan, och därmed sektionen Sesam. Studentkåren för studenternas talan och representerar oss i frågor som rör universitetet och vår utbildning. read more

Competitor Description Similarity

Loading..