Student union Congo - Similar companies

We find the nearest competitors to any company through our proprietary AI and database of millions of companies

Student union Congo

Higher Education · Amsterdam, Noord-Holland
Website: www.congo.eu

Welkom op de bedrijfspagina van studievereniging Congo. Wij zijn een pagina die gericht is op onze leden en hun belangen binn ... en en naast hun studie. Ook richting wij ons op bedrijven die geïnteresseerd zijn om in aanraking te komen met onze leden. Onze vereniging richt zich op sociale evenementen maar ook studie gerelateerde evenementen. Onze vereniging omvat de bachelors Biologie, Psychobiologie en Bio-medische wetenschappen en de masters: • Master Brain and Cognitive Sciences • Master Forensic Sciences • Master Biomedical Sciences • Master Biological Sciences • Master Life Sciences: Systems Biology Op 3 april 1919 werd Congo onder de naam 'Comt Onoos'len Naerstighlijck Gheleertheydt Ontvanghen' door de eerste 29 leden opgericht en is daarmee de oudste Biologische studievereniging van Nederland. Langzamerhand werd Congo naast onderwijsgerelateerde excursies en activiteiten ook een gezelligheidsvereniging. De functie van een studievereniging zoals Congo is het creëren van een leuke sfeer naast je studie door middel van het organiseren van activiteiten voor alle leden. Daarnaast faciliteert Congo het onderwijs door het aanbieden van studieboeken en tentamenbanken, en door het organiseren van verdiepende en/of verbredende activiteiten. Voorbeelden van onderwijsgerelateerde zaken zijn de maandelijkse gastcolleges en lezingen, bedrijfsbezoeken, een online tentamenbank en een boekverkoop voor alle studenten. Daarnaast is er ter ontspanning iedere dinsdagavond een borrel, aan het begin van het jaar een introductieweekend, zijn er een groot aantal feesten en dagactiviteiten per jaar en worden er jaarlijks reizen georganiseerd. Een van de grootste evenementen van Congo is het jaarlijkse CONGres. Dit evenement wordt door veel mensen bezocht. Ook is er sinds 2013 een Carrière Dag, waarbij studenten contact kunnen maken met mogelijke werkgevers of inspiratie opdoen voor een mogelijke carriererichting. read more

Competitor Description Similarity

Loading..