Strong Communication AS - Similar companies

We find the nearest competitors to any company through our proprietary AI and database of millions of companies

Strong Communication AS

Marketing and Advertising · Oslo, Norge
Website: www.strongcom.no

Strong communication AS er et markedsføring, reklame, salg og CRM byrå. Vi hjelper våre klienter med å identifisere utfordrin ... ger og utvikler de løsningene som er best tilpasset bedriftens behov. Vår spisskompetanse strekker seg fra markedsanalyser via "big-data" og trend analyser, til produksjon og påfølgende aktivitet i felt. Vi analyserer markedet ditt, finner kunden for deg, snakker til kunden sammen med deg, selger til kunden for deg, tar vare på kunden for deg og gjør mer salg til kunden sammen med deg. Ytterlige "verktøy" vi setter i spill for å hjelpe deg å nå de målende bedriften setter seg, er informasjon og samfunnskontakt, merkevarebygging og overvåking. read more

Competitor Description Similarity

Loading..