Stichting Zorg Adullam - Similar companies

We find the nearest competitors to any company through our proprietary AI and database of millions of companies

Stichting Zorg Adullam

Hospital & Health Care · Barneveld, Gelderland
Website: www.adullamzorg.nl

De Stichting Zorg Adullam is een landelijke identiteitsgebonden organisatie voor het bieden van zorg en begeleiding aan mense ... n met een verstandelijke beperking. De Bijbel, samen met de Drie Formulieren van Enigheid, stempelt die identiteit en is het richtsnoer voor onze normen en waarden. Zorg wordt geboden op het gebied van wonen, dagbesteding voor volwassenen en kinderen, logeren en ambulante ondersteuning. Adullam wil die zorg op een principiële en professionele wijze verlenen. Voortdurende zijn er interessante vacatures binnen Adullam: kijk hiervoor op www.werkenbijadullam.nl read more

Competitor Description Similarity

Loading..