Stichting ZML Twente/Oost-Gelderland (nu SOTOG) - Similar companies

We find the nearest competitors to any company through our proprietary AI and database of millions of companies

Stichting ZML Twente/Oost-Gelderland (nu SOTOG)

Education Management ยท Borne
Website: www.twog.nl

De Stichting ZML Twente/Oost-Gelderland (ZML TWOG) voert het bevoegd gezag over zes scholen voor speciaal onderwijs, gespreid ... over de regio Twente en Oost-Gelderland. We realiseren onderwijs en begeleiding voor 700 leerlingen van 4 t/m 20 jaar met een verstandelijke beperking en voor leerlingen die zowel een verstandelijke beperking als secundaire gedragsmatige, fysieke of sociaal-emotionele problemen hebben. Binnen de Stichting zijn 260 medewerkers werkzaam. read more

Competitor Description Similarity

Loading..