Stichting Vrienden van Velsen-Noord - Similar companies

We find the nearest competitors to any company through our proprietary AI and database of millions of companies

Stichting Vrienden van Velsen-Noord

Civic & Social Organization · Velsen-Noord
Website: www.vriendenvanvelsennoord.nl

Het primaire doel van de Stichting Vrienden van Velsen-Noord is het vergroten van de leefbaarheid en sociale samenhang in Vel ... sen-Noord en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. De stichting tracht haar doel ondermeer te verwezenlijken door het ondersteunen en organiseren van evenementen in Velsen-Noord. read more

Competitor Description Similarity

Loading..