Stichting Mentorschap Zuidoost Brabant - Similar companies

We find the nearest competitors to any company through our proprietary AI and database of millions of companies

Stichting Mentorschap Zuidoost Brabant

Hospital & Health Care · Eindhoven, Noord-Brabant
Website: www.mentorschapzobrabant.nl

Een groeiend aantal mensen heeft behoefte aan mentorschap, maar kan hiervoor niet terugvallen op familie of vrienden. Voor de ... ze groep willen wij opkomen door het werven van mensen die bereid zijn om op vrijwillige basis op te treden als mentor. Wij gaan zorgvuldig op zoek naar een mentor die bij de cliënt past en ondersteunen hem of haar bij de aanvraag van het mentorschap bij de rechtbank. Mentorschap Zuidoost Brabant zorgt voor kwalitatief goede en betrouwbare mentoren door hen te scholen en te ondersteunen bij de uitvoering van hun verantwoordelijke taak. Ook bieden wij familiementoren en professionele mentoren cursussen en ondersteuning aan. Wilt u een mentor aanvragen? Wilt u mentor worden? Of heeft u een andere vraag? Neem gerust contact met ons op. read more

Competitor Description Similarity

Loading..