Stichting KDF Nederland - Similar companies

We find the nearest competitors to any company through our proprietary AI and database of millions of companies

Stichting KDF Nederland

Sports ยท Tilburg, Noord Brabant
Website: www.kdfnederland.nl

Stichting KDF Nederland is opgericht in 2006 door Bert Bruijnen, Esther Hoedjes en Henk Rooderkerk. Van Stichting KDF Nederla ... nd mag u verwachten dat het lerarenteam zowel kwaliteit als vaardigheid bezit. Wij stellen dan ook hoge eisen aan de instructeurs in de zin van didactische vaardigheden, theoretische en historische kennis en kwaliteit. Verder worden leraren na een gedegen interne opleiding en het succesvol afronden van een reeks stage-lessen ondersteund bij het verdere verloop van de trainingen o.a. door middel van lesmateriaal en trainings-schema's. Onze hoofdactiviteit is het onderwijzen in middeleeuwse gevechtstechnieken. Hoewel het KDF-team en de leerlingen meerdere activiteiten ontplooien blijven wij in eerste aanleg een school waar leden onderricht worden in de beheersing van verscheidene wapens zoals die in de middeleeuwen en renaissance gebruikt werden. Dit komt ook tot uitdrukking in ons stichtingsdoel: Het herconstrueren, beoefenen, onderrichten en demonstreren van Europese Historische Krijgskunsten. Wij als stichting willen graag dat deze kennis voor latere generaties behouden blijft, niet alleen uit respect, maar ook vanwege de geschiedkundige waarde. read more

Competitor Description Similarity

Loading..