Stichting Het Spectrum - Similar companies

We find the nearest competitors to any company through our proprietary AI and database of millions of companies

Stichting Het Spectrum

Hospital & Health Care ยท Dordrecht, Zuid-Holland
Website: www.hetspectrum.nl

Stichting Het Spectrum biedt persoonlijk gerichte zorg en welzijn in Dordrecht. Dit varieert van zelfstandig en veilig wonen, ... verpleeghuiszorg en revalidatie tot begeleiding in de laatste levensfase. We luisteren naar de wensen van onze bewoners, gasten en klanten en helpen hen met de best passende ondersteuning. Het Spectrum staat midden in de Dordtse samenleving met locaties, activiteiten in diverse wijken en met een kinderdagverblijf. Wij begrijpen dat mensen zo lang mogelijk thuis willen wonen en kunnen hen daarbij helpen. Op allerlei plekken in Dordrecht biedt Het Spectrum gelijkvloers, zelfstandig wonen in een veilige en beschutte omgeving met (thuis)zorg nabij, zoals behandelaars, persoonsalarmering, dagbesteding en sfeervolle restaurants. Wanneer meer hulp en zorg nodig is, kan iemand verhuizen naar Het Spectrum Vreedonk of Het Spectrum De Sterrenlanden. Daar ervaren zij zoveel mogelijk de huiselijke sfeer en worden 24 uur per dag omringd door zorg met aandacht. read more

Competitor Description Similarity

Loading..