Stichting Gereformeerde Scholengroep - Similar companies

We find the nearest competitors to any company through our proprietary AI and database of millions of companies

Stichting Gereformeerde Scholengroep

Education Management ยท Groningen
Website: www.gsg.nl

Het Gomarus College en het ROC Menso Alting worden in stand gehouden door de Vereniging Gereformeerd Scholengroep. We zijn ee ... n gereformeerde organisatie. Dat is het uitgangspunt. Daarom is ons doen en laten gebaseerd op de Bijbel en de samenvatting daarvan zoals beschreven in de Drie Formulieren van Eenheid. Ons christen zijn dragen we uit in het onderwijs, is merkbaar in het klimaat op school en in alle onderlinge contacten. read more

Competitor Description Similarity

Loading..