Stichting De Tussenvoorziening - Similar companies

We find the nearest competitors to any company through our proprietary AI and database of millions of companies

Stichting De Tussenvoorziening

Civic & Social Organization · Utrecht, Utrecht
Website: www.tussenvoorziening.nl

Stichting De Tussenvoorziening biedt verschillende vormen van opvang en begeleiding aan mensen in een kwetsbare situatie. Wij ... zetten ons primair in voor mensen in Utrecht en omgeving die dakloos of marginaal gehuisvest zijn. Hierbij gaat het vooral om mensen die te maken hebben met een complexe en meervoudige problematiek waaronder psychiatrische problemen, verslaving, een verstandelijke beperking, schulden en/of sociale uitsluiting. De begeleiding wordt afgestemd op de vraag van de cliënt en is gericht op verbetering van de woon- en leefsituatie en het voorkomen van terugval. Ons doel is dat mensen weer volwaardig en (zo) zelfstandig (mogelijk) kunnen deelnemen aan de samenleving. Onze kernactiviteiten zijn: opvang, wonen en financiële begeleiding. In het verlengde hiervan voeren we activiteiten uit op het gebied van maaltijdvoorziening, armoedebestrijding, sociale activering en deeltijdopvang. In 2014 hebben we 770 unieke cliënten opgevangen in de nachtopvang, 200 cliënten in de crisisopvang en 760 volwassenen in een vorm van begeleid wonen. Daarnaast hebben circa 1200 cliënten financiële begeleiding en/of schuldhulpverlening gekregen. Bij de Tussenvoorziening werken zo’n 300 betaalde medewerkers en 500 vrijwilligers read more

Competitor Description Similarity

Loading..