Stichting CVO-AV - Similar companies

We find the nearest competitors to any company through our proprietary AI and database of millions of companies

Stichting CVO-AV

Education Management · Gorinchem, Zuid-Holland
Website: www.cvo-av.nl

Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs voor de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, oftewel Stichting CVO-AV. Van vmbo ... tot en met tweetalig gymnasium. Tot Stichting CVO-AV behoren de volgende onderwijsinstellingen: • Calvijn in Hardinxveld-Giessendam • De Joost in Leerdam • Gilde Vakcollege Techniek in Gorinchem • Het Heerenlanden in Leerdam • Lyceum Oudehoven in Gorinchem • Schans in Sleeuwijk • Uilenhof in Gorinchem • Windroos in Gorinchem • Tiener College in Gorinchem Stichting CVO-AV en haar scholen willen meer een beweging dan een organisatie zijn. Een dynamisch geheel van mensen: leerlingen en medewerkers, die zich laten inspireren door voorbeeldgedrag. Bij Stichting CVO-AV beseffen we dat mensen voorbeelden gebruiken om aan hun leven richting te geven en dat iedereen ook een voorbeeld voor anderen kan zijn. We zien het als onze opdracht om inspirerend, toekomstgericht onderwijs vorm te geven, • waarin de kracht van voorbeelden optimaal wordt ingezet: om aan te spiegelen, om na te volgen en ook om zelf gestalte te geven; • waarin jongeren zich ontplooien tot ontwikkelingsvaardige volwassenen, die ontdekken waar ze een voorbeeld in zijn en die voldoende toegerust zijn met kennis en vaardigheden om hun leven zelfstandig en met plezier en vertrouwen in te vullen; • waarin jongeren in aanraking worden gebracht met de Bijbel en de betekenis die Jezus Christus en zijn voorbeeld kunnen hebben voor henzelf en de wereld. read more

Competitor Description Similarity

Loading..