Stichting Brigantijn - Similar companies

We find the nearest competitors to any company through our proprietary AI and database of millions of companies

Stichting Brigantijn

Primary/Secondary Education ยท Borne
Website: stichtingbrigantijn.nl

Stichting Brigantijn is een vooruitstrevende stichting voor primair onderwijs met 18 basisscholen (waaronder een aantal kindc ... entra) in de gemeenten Borne, Hengelo en de Hof van Twente. Onder het bestuur van de stichting ressorteren katholieke scholen, protestant-christelijke scholen en algemeen bijzondere scholen. Bij onze stichting staan zo'n 4000 leerlingen ingeschreven en werken ongeveer 400 personeelsleden. Bij ons draait het om kwaliteit, eigenaarschap, talent, innovatie, lef, samen en geluk. Onze scholen bieden kwalitatief goed en talentgericht onderwijs waarbij we onze kinderen leren en stimuleren om creatief en kritisch te denken. Een belangrijk doel is dat kinderen zich blijven ontwikkelen, groeien en ontplooien. Het ontwikkelen van (zelf)reflecterend vermogen is hierbij van essentieel belang. read more

Competitor Description Similarity

Loading..