Stanislascollege - Similar companies

We find the nearest competitors to any company through our proprietary AI and database of millions of companies

Stanislascollege

Primary/Secondary Education · Delft
Website: www.stanislascollege.nl

Het Stanislascollege is een brede scholengemeenschap waarbinnen alle onderwijsniveaus - van praktijkonderwijs tot en met gymn ... asium - worden aangeboden. Het Stanislascollege omvat zes scholen, waarvan drie gehuisvest zijn in Delft, één in Pijnacker en twee in Rijswijk. De scholen in Delft zijn geworteld in de katholieke traditie, terwijl de scholen in Pijnacker en Rijswijk een interconfessionele (RK/PC) identiteit hebben. De scholen van het Stanislascollege delen een gemeenschappelijke visie en pedagogische benadering: de Ignatiaanse Pedagogiek. Elke Stanislas-school geeft zelf invulling aan het (onderwijs)beleid van de school. Het Stanislascollege maakt deel uit van Stichting Lucas Onderwijs. Onder dit bestuur vallen scholen voor confessioneel en algemeen beschouwend basis- en voortgezet onderwijs in de regio Haaglanden. Stichting Lucas Onderwijs telt circa 4.000 personeelsleden die de zorg hebben voor ruim 33.000 leerlingen. De scholen van het Stanislascollege: • Stanislascollege Westplantsoen: havo & vwo (atheneum, gymnasium en gymnasium-plus) • Stanislascollege Reinier de Graafpad: mavo &havo • Stanislascollege Krakeelpolderweg: vmbo bb, vmbo kb & vmbo gl/tl (alle met en zonder lwoo) • Stanislascollege Pijnacker: mavo, havo & vwo (atheneum & gymnasium) • Stanislascollege Rijswijk: vmbo bb (met en zonder lwoo), vmbo kb (met en zonder lwoo) & mavo • Stanislascollege Praktijkonderwijs: Pro read more

Competitor Description Similarity

Loading..