STAMI - Statens arbeidsmiljøinstitutt - Similar companies

We find the nearest competitors to any company through our proprietary AI and database of millions of companies

STAMI - Statens arbeidsmiljøinstitutt

Research · Oslo
Website: stami.no

Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) er det nasjonale kunnskapsorganet innenfor arbeidsmiljø og arbeidshelse, og er organise ... rt under Arbeids- og sosialdepartementet. Vi har som visjon at norsk arbeidsliv skal være i stand til å forebygge sykdom, fremme god helse og skape verdier gjennom å utvikle bærekraftige arbeidsmiljøer. Målet er at instituttet skal frembringe, foredle og formidle kunnskap om arbeid og helse gjennom å – skape ny kunnskap gjennom relevante forskningsprosjekter – ha oversikt over og fortolke den internasjonale vitenskapelige kunnskapsfronten – overvåke og avdekke utviklingstrekk og nye risikofaktorer i norsk arbeidsliv – gjøre kunnskap om risikofaktorer og forebyggende virkemidler kjent i norsk arbeidsliv – bidra til kunnskapsbasert myndighetsutøvelse – utdanne og dyktiggjøre bedriftshelse- og vernepersonell Instituttet har mer enn 120 ansatte som skaper, bruker og formidler kunnskap om arbeid og helse. Vi har et tverrfaglig kunnskapsmiljø med kompetanse innen medisin, fysiologi, kjemi, biologi, psykologi og andre fag. STAMI er engasjert i godt over 70 forskingsprosjekter hvert år. Dette er både grunnforskingsprosjekter som går over mange år, utredninger og kortere studier med et mer praktisk utgangspunkt. read more

Competitor Description Similarity

Loading..