Sportvereniging Wissel - Similar companies

We find the nearest competitors to any company through our proprietary AI and database of millions of companies

Sportvereniging Wissel

Sports ยท Epe, Gelderland
Website: www.svwissel.nl

Van kluppie achter de heg .... tot volwaardige amateurclub ! Het is allemaal begonnen toen een aantal vakantiegangers op kamp ... eerterrein 'De Remboe' enkele inwoners van de buurtschap Wissel hebben uitgedaagd voor een partijtje voetbal op het sportveld van 'De Remboe' aan de Koeweg in Wissel. Het enthousiasme voor Koning Voetbal was geboren en gedurende de zomermaanden werd op zondagmorgen gevoetbald tegen vakantiegangers van het kampeerbedrijf 'De Remboe'. Dit beviel zo goed, dat er na het vakantieseizoen werd besloten om door te gaan en het lidmaatschap van de K.N.V.B. aan te vragen. Aanvankelijk verenigden 12 jongens/heren zich onder aanvoering van Frits Eshuis, directeur van de Chemische Wasserij 'De Achterste Molen'. Het eerste bestuur bestond uit: A. van Mossel, voorzitter, W. Wensenk, secretaris, en F. Eshuis, penningmeester. De oprichtingsvergadering werd gehouden in 'De Achterste Molen'. Oorspronkelijk was het de bedoeling een onderlinge competitie op te zetten tegen andere buurtschappen en bedrijfselftallen, doch al spoedig bleek dat deze opzet niet haalbaar was. Daarom werd besloten in september 1953 de grote stap te wagen en het lidmaatschap van de K.N.V.B. aan te vragen. Op 28 september 1953 berichtte de K.N.V.B., dat dit mogelijk was en op 17 oktober 1953 deelde de K.N.V.B. officieel mee, dat de s.v. 'Wissel' als lid van de K.N.V.B. was toegelaten. read more

Competitor Description Similarity

Loading..