Skovly-Gruppen Norge - Similar companies

We find the nearest competitors to any company through our proprietary AI and database of millions of companies

Skovly-Gruppen Norge

Wholesale · Alna, Oslo
Website: www.skovly.no

SKOVLY GRUPPEN er en landsdekkende kjede av grossister innen facility og safety, og hadde sin første etablering i 1927. Grupp ... ens selskaper bedriver import, varehandel og kurstjenester til det profesjonelle storforbruker markedet i Norge, med søsterselskaper i Sverige, Danmark og Finland. Skovly Gruppen består av: - Skovly Engros avd Oslo - Skovly Engros avd Kongsvinger - Skovly Engros avd Trondheim - Skovly Engros avd. Stavanger - Viking Cimex AS (Resale) Skovly Gruppen har nyskapning, innovasjon og kunnskap som sentrale kjerneverdier, og kan levere mer enn 30.000 forbruksartikler til alle typer bedrifter og organisasjoner. read more

Competitor Description Similarity

Loading..