Skånska Dagbladet - Similar companies

We find the nearest competitors to any company through our proprietary AI and database of millions of companies

Skånska Dagbladet

Newspapers · Malmö, Skåne
Website: skanskan.se

Skånska Dagbladet är en sexdagars morgontidning – grundad 1888 - med utgivningsort i Malmö. Vi förser dagligen ca 94 000 läsa ... re i 17 kommuner i Skåne med rykande färska lokalnyheter. Dessutom levererar vi dygnet runt uppdaterade nyheter på Skånskan.se (ca 90 000 unika webbläsare i veckan). Skånska Dagbladet ägs av en ekonomisk förening med drygt 400 andelsägare i spridningsområdet och är i dag det enda lokalt helägda tidningsföretaget i Sydsverige. I AB Skånska Dagbladet ingår också systertidningen Norra Skåne i Hässleholm samt en resebyråverksamhet. read more

Competitor Description Similarity

Loading..