Skandikon - Similar companies

We find the nearest competitors to any company through our proprietary AI and database of millions of companies

Skandikon

Insurance · Stockholm
Website: www.skandikon.se

Skandikon är ett av Sveriges mest erfarna outsourcingföretag inom administration av förmånsbestämd tjänstepension och valcent ... ralstjänster. Genom att kombinera ett modernt systemstöd med effektiva processer, expertkompetens och hög servicenivå är vi det självklara valet av partner för försäkringsgivare. Arbetsgivare och privatpersoner kan känna trygghet i förenklad hantering, förhöjd kvalitet och sänkta risker. Vi är en oberoende tjänsteleverantör, som inte bedriver någon egen kapitalförvaltning. Vårt oberoende gör oss flexibla, både när det gäller vårt erbjudande och vilka vi samarbetar med. read more

Competitor Description Similarity

Loading..