2Secure - Similar companies

We find the nearest competitors to any company through our proprietary AI and database of millions of companies

2Secure

Security and Investigations · Stockholm
Website: www.2secure.se

2Secure har sedan starten 2006 varit en marknadsledande helhetsleverantör av professionell säkerhetsrådgivning och kvalificer ... ade säkerhetstjänster. Vårt arbete går ut på att i partnerskap med företag, myndigheter och privatpersoner kontrollera risk – och därigenom skapa en säker, trygg, livskraftig och utvecklande miljö för människor, information, tillgångar och idéer. Bakgrundskontroller, visselblåsning, IT-säkerhet, forensik, omvärldsbevakning ”GRC” (governance, risk and compliance) och personsäkerhet är några av våra tjänsteområden. Vi är branschledande inom global riskövervakning, reseriskhantering och strategisk planering. Vi hjälper våra kunder 24/7/365 i 193 länder. Vi hjälper 280 familjer i Sverige som på grund av position, förmögenhet eller exponering är i behov av långsiktiga skräddarsydda säkerhetslösningar. Vi arbetar med offentlig sektor, myndigheter och kommuner över hela landet med allt från krisberedskap och incidenthantering till totalförsvar och personalsäkerhet. Vill du veta mer om 2Secure? Välkommen till vår hemsida: 2secure.se. read more

Competitor Description Similarity

Loading..