Savas-Säätiö sr - Similar companies

We find the nearest competitors to any company through our proprietary AI and database of millions of companies

Savas-Säätiö sr

Civic & Social Organization · Kuopio, Eastern Finland
Website: www.savas.fi

Savaksessa hyvää asumista ja elämää! Asukkaamme ovat oman elämänsä asiantuntijoita ja päämiehiä, kukin omien vahvuuksiensa ja ... voimavarojensa mukaan. Huolehdimme jokaisen asukkaamme yksilöllisistä tarpeista tavoitteenamme tavallinen, sujuva arki. SAVAS tarjoaa asumispalveluita kehitysvammaisille ja autistisille henkilöille, mielenterveyskuntoutujille ja muille tukea tarvitseville henkilöille. Säätiön palvelukodit ovat turvallisia ja kodikkaita yhteisöjä, joissa jokaisella asukkaalla on oma yksityinen asunto. Osa palvelukodeista tarjoaa myös tilapäisasumispaikkoja. Tilapäisasumisen palveluiden avulla mahdollistetaan itsenäisen elämän harjoittelu kotona asuville kehitysvammaisille ja autistisille henkilöille sekä tuetaan perheiden ja omaishoitajien jaksamista. Säätiön palvelukodeissa ja muualla asuville henkilöille suunnattua päivätoimintaa toteutetaan toimintakeskuksissa. Päivittäiseen toimintaan kuuluu erilaisia toimintatuokioita, esim. musiikkia, ulkoilua, askartelua, kodinhoidon taitojen harjoittelua ja tietokoneen käyttöä. Toimintakeskusten pienet päivätoimintaryhmät mahdollistavat jokaisen asiakkaan yksilöllisten kuntoutustarpeiden, toiveiden, tarpeiden ja mielenkiinnon kohteiden huomioimisen toiminnassa. Asiakkaan toimintakyky arvioidaan ja hänelle laaditaan yksilöllinen toimintasuunnitelma. Yksilöllisen ohjaamisen kautta etsitään asiakaskohtaisia toimintamalleja. Vammaisten ihmisten yksilölliset tarpeet ohjaavat Savon Vammaisasuntosäätiön ja toimialan käytäntöjen kehittämistä. Säätiön kehittämistoiminta tähtää erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden hyvinvointia edistävien palveluiden, tukimuotojen ja toimintamallien käyttöönottamiseen. read more

Competitor Description Similarity

Loading..