Saps Service Management - Similar companies

We find the nearest competitors to any company through our proprietary AI and database of millions of companies

Saps Service Management

Facilities Services · Göteborg, Västra Götaland
Website: www.saps-group.com

Saps Service Management är en rikstäckande servicepartner med stark lokal förankring. Vi hjälper dig hålla kunder och använda ... re nöjda och ge dina medarbetare en bra arbetsmiljö och yrkesvardag. På så sätt befriar vi handlingskraft som gör din verksamhet ännu bättre. Fastighet Vi tar hand om all service era fastigheter behöver, från tjänster som förlänger byggnadens livslängd och sänker driftskostnaderna till att skapa en bra kontorsmiljö. Vi har lång erfarenhet av de flesta typer av fastigheter och utformar lösningar efter era behov. Mest nytta gör vi när vi har helhetsentreprenaden. Teknisk fastighetsförvaltning - Administrativ och ekonomisk förvaltning - Arbetsplatsservice, inkl lokalvård, mat & dryck och säkerhet - Energioptimering - Projektutveckling, om- & tillbyggnad mm - Skadesanering & renovering Infrastruktur Vi levererar servicelösningar för samhällskritiska funktionsanläggningar i offentlig miljö, som hållplatser, depåer, vänthallar, parkeringar, tågstationer, rastplatser, bensinstationer och annat. Vi kan ta helhetsansvar för management, administration, drift och underhåll, gärna i långsiktigt strategiskt samarbete, men anpassar efter era behov och tar även enskilda uppdrag. Teknisk fastighetsförvaltning - Automatservice, betalsystem och laddstolpar - Besiktning & inspektion - Service av funktionsanläggningar - Hållplats- och stationsservice - Installation & montering - Konstruktionsservice - Underhåll offentlig reklam - Service av trafikljus, belysning & övervakningsutrustning MAS-modellen Vi arbetar enligt vår MAS-modell, där initialerna står för Management, Administration och Service. Vi kan alltså ta hand om både det rent praktiska servicearbetet, administrativa uppgifter och ta totalansvar för en kunds hela servicebehov. Ju större ansvar vi får ta, desto mer kan kunden fokusera på sin kärnverksamhet. Målet är att stärka våra kunder, medlen är kompetens och engagemang. read more

Competitor Description Similarity

Loading..